Ang labing kadako nga syudad sa Australia nakompleto ang duha ka semana nga lockdown